Kene İlaçlama

/Kene İlaçlama
Kene İlaçlama2019-02-06T18:09:14+03:00

Kene İlaçlama

Keneler:

Keneler kan emici ektoparazitlerdir. Kan emmek amacıyla kanını emecekleri canlıya tutunabilmeleri için bacaklarının uçlarında çengeller ve vantuzlar vardır. Bu çengel ve vantuzlar vasıtasıyla deriye çok rahat bir şekilde tutunur ve hortumları ile tutundukları canlının kanını emerler. Tutundukları canlının kanını emip iyice şiştikten sonra, yani doyduktan sonra hortumlarını deriye sapladıkları yerden çıkarır ve kendilerini yere atarlar ve konakladıkları canlıdan uzaklaşırlar ve ot, ağaç vb yerlere tırmanırlar ve tekrar acıkıp üzerine tırmanacakları başka bir canlıyı beklemeye başlarlar.

Kenelerin ön ayaklarının uçları dokunma ve koku alabilecek şekilde yaratılmıştır. Ormanlarda ve açık arazilerde bulunduğu ağacın altından bir hayvan geçtiği takdirde kendisini tutunduğu ağaçtan bırakarak canlının üzerine düşer ve üzerine düştüğü canlıya tutunur. Canlının üzerine tutunduktan sonra hortumunu, üzerine tutunduğu canlının derisine sokarak kanını emer. Kenelerin tükürük salgısı, canlı dokuları sindiren ve likefiye eden proteolitik enzimler içerir. İnsan ve hayvan hastalıklarının taşınmasında rol oynayan hastalık vektörlerindendir (Hastalıkların insan veya hayvanlara bulaşmasını sağlayan canlılar). Birçok bakteri, riketsiya, virüs, protozoa, spiroket, parnazit, mantar ve solucan kökenli hastalığa sebep olabilirler. Keneler bunlara ilave olarak felçler, toksikozlar ve alerjik reaksiyonlara da yol açabilirler.

Kene Vücut Yapısı:

Kenelerin vücutları tek parça olarak; caput, thorax ve abdomentamamen birleşmiştir. Gnathosoma: Keneleri n baş kısmıdır. Kenelerin ağız parçaları (rostellum) ise , bir çift pedipalp (eklem bacaklılarda bulunan eklemlerin ikinci çifti), bir çift keliser (ucu sivri dikenimsi, kıskaç benzeri parça), keliser kılıfı, delmeye ve kan emmeye yarayan hortumdan oluşur.

İdiosoma: Kenelerin gövde kısmıdır; göğüs ve karnın birleşmesinden oluşmuştur (thoraco-abdomen). Kenelerin bacaklar burada bulunur. Yetişkin ve nimflerde 4 çift, larvalarda 3 çift bacak bulunur. Gövdeden uca doğru parçalar; kalça, trochanter, femur, tibia, pretarsus ve tarsus olarak sıralanır. Kalçalar gövdeye yapışık ve hareketsizdirler. Tarsusların uçlarında üzerinde bir çift tırnak bulunan pulvillum denen zarımsı oluşumlar vardır. Kenelerin iç organları; sindirim, boşaltım, dolaşım, solunum, sinir sistemleri ve duyu organları ile üreme ve kas sistemlerinden ibarettir.

Bulaştırdığı Hastalıklar:

KKKA: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi,
TULAREMİ: Tavşan ateşi veya avcı hastalığı, hayvanlardan insanlara bulaşır, mikrobik bir hastalık,
LYME HASTALIĞI: Kene tarafından bulaştırılan ve borrellia bugdorferi isimli bakterinin yol açtığı bir hastalıktır. Anneden çocuğa da geçebilmektedir,
BABESİOSİS: Babesia cinsine ait türlerin neden olduğu, malaria benzeri bir hastalıktır. Trypanosomos’dan sonra en çok görülen memelilerin önemli kan parazitidir,
EHRLICHIOZIS: Bir köpekten başka köpeğe geçerek deriden beslenen keneler hastalığı da bulaştırmış olur,
ROCKY MOUNTAIN LEKELİ HUMMASI: Tifüs Hastalığı Halk dilinde lekeli humma olarak bilinen tifüs, İnsana kenelerle bulaşan bir hastalıktır.

Vücuda Yapışan Kenenin Çıkarılması:

  1. Kene penseti. Kenelerin çıkarılması için üretilen bir alettir. Eczanelerde bulunabilir,
  2. Kene kaşığı. Daha basit bir alettir. Kaşığa benzer eczanelerde bulunabilir,
  3. Acil durumda keneyi çıkarma. Sağlık kuruluşuna ve doktora ulaşma imkânı olmadığında denenmelidir,
  4. Kenenin kendiliğinden düşürülmesi yöntemi. Bu yöntem de Sağlık kuruluşuna ve doktora ulaşma imkânı olmadığında denenmelidir.

İlaçlama hizmeti almak için hemen iletişime geçiniz

Detaylı Bilgi Al
Detaylı Bilgi Al